Uvodne besede za tehnike

Home

Page available in: English French German Dutch Slovenian flag

Kaj je problem?

Praksa oblikovanja podatkovnih modelov z začetkom iz nič je prinesla številne lastniške podatkovne modele, ki so se uporabljali v informacijskih sistemih zavarovalnic, posredniških in drugih družb v zavarovalništvu. Čeprav so deli informacij in procesov v teh sistemih zelo podobni, so zaradi različnih tehnik modeliranja in pristopov ter različnih potreb posameznih zavarovalnic ti sistemi precej nezdružljivi.

Rešitev!

Standardi, ki jih je pripravila in jih vzdržuje skupina eEG7, so pripravljeni za uporabo v elektronski izmenjavi podatkov v zavarovalništvu. Služijo kot osnova za pripravo sporočil znotraj zavarovalnice in za čezmejno izmenjavo. Primerni pa so tudi za interno uporabo. Standardi eEG7 pokrivajo potrebe različnih evropskih držav in so usklajeni s svetovnimi standardi, ki jih pripravlja in vzdržuje pristojni odbor pri Organizaciji združenih narodov - UN/CEFACT. Na kratko, zaradi uporabe eEG7 standardov vam ni treba izdelati brezštevilnih vmesnikov za komunikacijo na nacionalni, evropski ali celo svetovni ravni.