Technician's Introduction

Home

Page available in: English French German Dutch Slovenian flag

Wat is het probleem?

De praktijk leert dat de IT-systemen in de verzekeringsindustrie veelal gebaseerd zijn op eigen unieke datamodellen. Hoewel deze verschillende datamodellen voor minimaal 80% de zelfde data-elementen bevatten en er ook identieke processen zijn geïmplementeerd, kunnen we vaststellen dat de compatibiliteit tussen de IT-systemen vaak nihil is. De collectieve uitdaging is om de systemen zo efficiënt mogelijk met elkaar te laten communiceren terwijl ook aan de individuele gebruikerswensen wordt voldaan. Efficiënte elektronische communicatie is alleen mogelijk indien gebruik gemaakt wordt van standaarden hetgeen geen belemmering hoeft te zijn voor de ontwikkeling van unieke individuele gebruikerstoepassingen. De communicatielaag en presentatielaag kunnen immers prima gescheiden worden. In sommige landen worden reeds nationale standaarden toegepast voor elektronische communicatie in de keten, waarbij ook individuele user-interfaces zijn ontwikkeld. Gezien de globalisering zal er meer behoefte ontstaan aan internationale elektronische communicatie. Het probleem is dat er nog weinig bekend is over de beschikbare standaarden en de resultaten die daar mee te behalen zijn.

De oplossing!

De eEG7 ontwikkelt sinds de jaren ’80 standaarden voor EDI in de verzekeringsindustrie. De standaarden uit de beginperiode worden nu nog steeds ingezet. Dit zijn voornamelijk EDIFACT-berichten, maar er zijn ook datamodellen waar partijen hun interne applicaties op (kunnen) baseren. In de eEG7-standaarden is de input verwerkt, gebaseerd op business requirements verzameld in verschillende Europese landen. De open structuur van de eEG7 en de directe relatie met de ontwikkeling van de UN/CEFACT Core Components maken het mogelijk om de standaarden continue uit te breiden met nieuwe business requirements. De eEG7 fungeert ook als samenwerkingsplatform waar men van elkaars ontwikkelingen kan leren en gebruik maken, waarmee onnodige ‘wielbouw’ voorkomen kan worden. Dit geldt overigens zowel op nationaal, Europees als Mondiaal niveau.