"Med globalnim razmišljanjem in lokalnim delovanjem leži evropska standardizacija"

Home

Page available in: English French German Dutch Slovenian flag

Bullet point Izdelki eEG7 omogočajo standardizirano komunikacijo znotraj evropske zavarovalne industrije.

Bullet pointElektronska sporočila, temelječa na modelu podatkov eEG7, so pripravljena za

za naslednje vrste zavarovanj

Bullet pointSkupina eEG7 je vključena v UN/CEFACT Forum in zato ustvarjalno prispeva k procesu standardizacije v svetovnem zavarovalništvu.