Uvodne besede za poslovodstvene delavce

Home

Page available in: English French German Dutch Slovenian flag

Zakaj standardi? IT ne brigajo – poslovne procese pa!

Meje notranje reorganizacije so že dosežene. Izziv današnjega časa je oblikovanje medsektorskih poslovnih procesov in uskladitev povezav za elektronsko izmenjavo podatkov med različnimi udeleženci na trgu. Soočenje s tem izzivom bo privedlo do novih možnosti v zadovoljstvo potrošnikov in do zmanjševanja stroškov v dobi interneta. Za kar najbolj temeljito izvedbo elektronske povezave procesov med sektorji znotraj podjetja je uporaba standardov življenjskega pomena! Poleg tega vse večja globalizacija narekuje pripravo mednarodnih konvencij za čezmejno poslovanje.

Priprave so že narejene ...

Te standarde je za evropsko zavarovalništvo pripravila skupina eEG7 in jih bo nenehno razvijala. Standardi eEG7 so rezultat usklajevanja potreb in zahtev, ki so opisane v nacionalnih konvencijah držav članic. Zato so standardi eEG7 idealna baza za projekte v okviru mednarodne optimizacije procesov. Standardi eEG7 ponujajo prednosti zanesljivega in na zahteve uporabnikov usmerjenega modela, ki je na voljo vsem udeležencem na trgu...