Business Managaer's Introduction

Home

Page available in: English French German Dutch Slovenian flag

Waarom standaarden? IT is een middel, uiteindelijk gaat het om de business processen!

The methoden van “in-house re-engineering” hebben hun beste tijd gehad. De technische ontwikkelingen zijn vandaag de dag gericht op uniforme ketenprocessen en de harmonisatie van informatiestromen tussen diverse marktpraktijken. De hiermee gepaard gaande uitdagingen bieden nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen en om toegevoegde waarde voor klanten te creëren. Om de processen in de diverse ketens optimaal op elkaar aan te laten sluiten is de inzet van standaarden essentieel. Gezien de toenemende globalisering zal de roep om internationale standaarden steeds groter worden.

De voorbereiding is reeds gedaan ...

Voor de Europese verzekeringsindustrie heeft de eEG7 reeds veel standaardisatiewerk verricht en richt  zich momenteel op het permanente onderhoud en de doorontwikkeling van de standaarden. De eEG7 standaarden zijn het resultaat van de harmonisatie van de business requirements van verschillende Europese verzekeringsmarkten. Hiermee bieden de eEG7-standaarden een uitstekend vertrekpunt voor partijen die zich bezig houden met internationale procesoptimalisatie.